Studio Wangberg lærer dine ansatte å bli bedre fotografer! Utviklingen av sosiale medier og internettsider krever mange og gode bilder som viser bedriften i hverdagen og er en god investering. Hvem er vel bedre enn de ansatte til å dokumentere hverdagen?

Jeg hadde stor nytte av kurset. Gode tips om enkle og avanserte kamerafunksjoner, i tillegg til en fin innføring i bildebehandling. Det var også ekstremt nyttig å lære om lyssetting og kreativ tenkning rundt hvor og hvordan man kan ta bilder, for å kommunisere det man ønsker med bildene. Jeg vil ha stor nytte av dette videre i jobben.
Marius Motrøen, Norsk Hydro

Fotokurs for bedrifter tar utgangspunkt i bedriftens merkevare/visjon og hvordan de ansatte kan ta bilder som bygger opp under dette på en lettfattelig måte. Kursene tilpasses de ansattes kompetanse og ferdighetsnivå . I tillegg til å fokusere på grunnleggende fototeknikk, vil kursene også ta for seg den type sjangerbilder som bedriften behøver.  Ta kontakt for et pristilbud.